"The red wine"

แปลว่า:ไวน์แดง

October 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MilinQm

ไวน์ = wine แดง = red


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

แม่นแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/5Req11

ฉันพิมพ์ถูกมาว่าผิดคืออะไร??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย