"Πείτεμουποιοκομμάτιθέλετε!"

Μετάφραση:Tell me which piece you want!

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Valentine897317

"tell me what piece do you want"......γιατί είναι λάθος??

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Theofa
Theofa
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 6
  • 3
  • 1020

Έχω την ίδια ερώτηση! Γιατί είναι λάθος το "what";

πριν από 2 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.