"I do not like his actions."

แปลว่า:ฉันไม่ชอบการกระทําเขา

October 10, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

อยากให้คนที่ดูแลระบบ มาแก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/pui325016

แปลคำที่ถูกต้องให้ดูหน่อยสิค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/pui325016

ฉันก็ตอบถูกแล้วนี้


https://www.duolingo.com/profile/pui325016

ขอยกเลิกข้อนี้


https://www.duolingo.com/profile/SSS542601

รบกวนแก้ไขครับ


https://www.duolingo.com/profile/365dayyyyy

เบื่อการต้องมาแปลไทย


https://www.duolingo.com/profile/prateep14

ควรมีการทบทวนเนื้อหาทั้งหมด เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือกว่านี้


https://www.duolingo.com/profile/tAhG373528

น่าจะเป็นของเขา


https://www.duolingo.com/profile/toy705742

ฉันตอบเหมือนที่เฉลยคือ ฉันไม่ชอบการกระทำเขา ทำไมผิดคะ


https://www.duolingo.com/profile/toy705742

ตอบเหมือนที่เฉลยทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

แก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/pui325016

ช่วยแก้คำตอบนี้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/toy705742

ฉันตอบเช่นเดียวกับเฉลยค่ะทำไม่ผิดคะ


https://www.duolingo.com/profile/ElLongtown

ใครทำเฉลยมาแก้ไขด่วน ขนาดตอบตามเฉลยยังไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

สระ " ำ" มีปัญหาตลอดเลย


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

ให้พิมพ์ ท-ํ-า ทีละตัวนะ


https://www.duolingo.com/profile/365dayyyyy

เบื่อที่ต้องมาแปลไทย


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

actions ทำไมต้องมีs //การกระทำหลายๆอย่าง หรือ


https://www.duolingo.com/profile/usanee9

ตอบไม่ถูกเลย


https://www.duolingo.com/profile/pisittapon

ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/qNhD8

วงงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย