"They will present this book."

แปลว่า:พวกเขาจะนำเสนอหนังสือเล่มนี้

October 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PhanMills

ตอบถูกแล้วนะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ตอบถูกทุกคำแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย