Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They pay me."

แปลว่า:พวกเขาจ่ายเงินฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KengAsanav

เอาสก๊อยมาแปลหรอ เขา ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VeolYQ

They ไม่ใช่ พวกเขา. พวกเธอ. เหรอ ทำไมเป็น เธอ ?

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา