"The crab is an animal."

แปลว่า:ปูเป็นสัตว์

October 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

ปูเป็นสัตว์


https://www.duolingo.com/profile/JirapatWas

ออกเสียงไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/TengNeung

แล้วต้องออกเสียงยังไงคับคนเก่ง


https://www.duolingo.com/profile/Phiraphong2

คำถามก่อนใช้ a bear รอบนี้ใช้ the crab ควรมีคำอธิบายด้วยสิว่าทำไมถึงใช้ต่างกัน


https://www.duolingo.com/profile/WichittaLa

ประโยคก่อน The crab"s" is an animal"s" ประโยคนี้ The crab is an animal เติม s ก็แปลว่าหมายถึงหลายตัวมั้ย อันนี้เข้าใจถูกปะ555555


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ตอบว่าปูเป็น​สัตว์​ถูกต้องตามเฉลยแล้ว​ แต่โปรแกรมตอบว่าผิดครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย