"The crab is an animal."

แปลว่า:ปูเป็นสัตว์

October 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JirapatWas

ออกเสียงไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/TengNeung

แล้วต้องออกเสียงยังไงคับคนเก่ง


https://www.duolingo.com/profile/deedy19

กีกเห้


https://www.duolingo.com/profile/ploy2499

ฉันพิมผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

ปูเป็นสัตว์


https://www.duolingo.com/profile/pan823515

เอาน้ำมาทำไมทำสับสน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย