Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is my hand."

Dịch:Đó là tay của tôi.

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duy294

Kia là bàn tay của tôi???? sao lại sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuangNguye593088

Lúc có chữ một là sai, lúc thì đúng. Haizzz

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/cactus1407

đấy là tay tôi

3 tuần trước