Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันมีช้างตัวหนึ่ง"

แปลว่า:I have an elephant.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/freshy18

บางครั้งค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HDBC13

ทำไมถึงใช้anค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา