"Is it yours?"

แปลว่า:มันเป็นของคุณหรือเปล่า

October 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

มันเป็นของคุณใช่ไหม กับ มันเป็นของคุณหรือเปล่า น่าจะความหมายเดียวกันไม่ใช่หรอ ??


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

ใช่มั้ย อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะไม่ใช่ภาษาเขียน


https://www.duolingo.com/profile/yn9b0HJC

พูดแล้วไม่ไป


https://www.duolingo.com/profile/adil558123

แอพกระจอกรอบที่ล้าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย