"Is it yours?"

แปลว่า:มันเป็นของคุณหรือเปล่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zoine1

มันเป็นของคุณใช่ไหม กับ มันเป็นของคุณหรือเปล่า น่าจะความหมายเดียวกันไม่ใช่หรอ ??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaiyapatP

ใช่ๆ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VeolYQ

It is yours?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaiyapatP

Yes it is my

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zoine1

ใช่มั้ย อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะไม่ใช่ภาษาเขียน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย