"They are sleeping on a big bed."

Dịch:Họ đang ngủ trên một cái giường to.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zill2345

dễ hơn câu này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Corphuong_.

Họ đang ngủ trên một cái giường lớn. Tại sao không đúng?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.