Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are sleeping on a big bed."

Dịch:Họ đang ngủ trên một cái giường to.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zill2345

dễ hơn câu này

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Corphuong_.

Họ đang ngủ trên một cái giường lớn. Tại sao không đúng?

3 tháng trước