"You will know everything."

แปลว่า:คุณจะรู้ทุกอย่าง

October 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ArtheMisTz

You น่าจะแปลว่าคุณได้แต่คำตอบคือพวกคุณ


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Should it also accept คุณจะรู้ทุกสิง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย