"ผู้ชายหนึ่งคนกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:One man eats an apple.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wattanapol

มันระบุว่ากินลูกเดียว eatก็ต้องมีs หรอคับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zFSe6

ประทานมีคนเดียวต้องเติมs

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SaranyaChi2

ทำถูกนะคะ แต่ทำไมว่าผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย