"เขาเขียนรายการอาหารนี้"

แปลว่า:He writes this menu.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KengAsanav

My answer is "He writes this menu." Why wrong?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/iF941

Me too.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย