"We want breakfast."

แปลว่า:พวกเราอยากได้อาหารเช้า

October 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moking51

ต้องการไม่ใช่เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/KengAsanav

want is ต้องการ not เอา


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

ต้องการผิดหรอ??


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

  เราต้องการอาหารเช้า


  https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

  Want=ต้องการ

  การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
  เริ่มใช้งาน