Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The duck eats an apple."

แปลว่า:เป็ดกินแอปเปิ้ล

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9NDz6

เป็ดตัวนั้นกินแอปเปิ้ล(เจาะจง)ผิดเหรอ

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2DUM1

พึ่งเคยเห็นประโยคนี้น่ะ.

0
ตอบกลับ1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา