"The duck eats an apple."

แปลว่า:เป็ดกินแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9NDz6

เป็ดตัวนั้นกินแอปเปิ้ล(เจาะจง)ผิดเหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2DUM1

พึ่งเคยเห็นประโยคนี้น่ะ.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย