Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The duck eats an apple."

แปลว่า:เป็ดกินแอปเปิ้ล

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9NDz6

เป็ดตัวนั้นกินแอปเปิ้ล(เจาะจง)ผิดเหรอ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2DUM1

พึ่งเคยเห็นประโยคนี้น่ะ.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา