"Who likes France?"

แปลว่า:ใครชอบประเทศฝรั่งเศส

October 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saskia437503

แค่พิมพ์ผิดแต่ความหมายถูกน่าจะให้ถูกนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย