"ผู้ชายคนนี้ดื่มนม"

แปลว่า:This man drinks milk.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Katoon12

????!!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WipawanPle

????

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WipawanPle

What???

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย