Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผู้ชายคนนี้ดื่มนม"

แปลว่า:This man drinks milk.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Katoon12

????!!!

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WipawanPle

????

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kasamechai

This แปลว่าอะไรอ้ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9qCn4

This คนนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WipawanPle

What???

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา