"ฉันให้ข้าวเช้ากับเธอ"

แปลว่า:I offer her breakfast.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hanoomsocu

offer ไม่ได้หมายถึงเสนอให้เหรอ งง ใช้ give ไม่ได้ต้อง offer อย่างเดียว??? หรอครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AfrayAn1

ตอบมาสามขอผิดหมด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย