Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"May I try this skirt out ?"

แปลว่า:ฉันขอลองกระโปรงตัวนี้ได้ไหม

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ArtheMisTz

ผมก็อยากลองคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา