"I do not feel the pain when I swim."

แปลว่า:ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ

October 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YaksibDaop

ฉันไม่รู้สึกเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

แก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/YaksibDaop

I do not feel the pan แปลว่า "ฉันเจ็บ"แล้ว "ฉันไม่รู้สึกเจ็บ"ใช้อย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/janya369

donot ไม่เจ็บค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/MiaowKrit

ตกลงเจ็บหรือไม่เจ็บ


https://www.duolingo.com/profile/JanjiraPec

มั่วอีกครั้ง


https://www.duolingo.com/profile/JanjiraPec

ยังไม่แก้ไขอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย