Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The conversation"

แปลว่า:การสนทนา

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5YZmLFAj

แตกต่างกับบทสนทนาอย่างไรคะ

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา