Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have everything."

Dịch:Bạn có mọi thứ.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhGja

"Bạn có tất cả" nên được chấp nhận

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3
1 tuần trước