Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have bread."

แปลว่า:ฉันมีขนมปัง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/6hkk1

Have แปลได้สองความหมาย คือ มีและกิน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JerfieBell

เราตอบกินอ่ะ ผิดหยอ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nitinop

Have ใช่แทนคำว่า"กิน"ก็ได้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา