"We feel fine."

แปลว่า:พวกเรารู้สึกดี

October 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UH5P7

ก็ตอบตามนี้ตั้งหลายหน นางก็บอกว่าไม่ถูกทำไงดี?


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ผมชอบคำนี้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย