"Wefeelfine."

แปลว่า:พวกเรารู้สึกดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UH5P7

ก็ตอบตามนี้ตั้งหลายหน นางก็บอกว่าไม่ถูกทำไงดี?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย