https://www.duolingo.com/profile/...Sunny...

CÁC CÁCH NÓI KHÁC CỦA “DO YOU UNDERSTAND?” `- By ...Sunny...

Nhô, hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về CÁC CÁCH NÓI KHÁC CỦA “DO YOU UNDERSTAND?”. Bây giờ thì BẮT ĐẦU thôi!!


Do you know what I mean? ( Bạn hiểu ý tôi chứ? )

Do you know what I’m talking about? ( Bạn hiểu điều tôi đang nói chứ? )

Does that make any sense? ( Bạn thấy có lí không? )

Am I making any sense? ( Tôi nói bạn có hiểu không? )

Are you following me? ( Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ? )

Know what I’m saying? ( Bạn biết điều tôi đang nói chứ? )

Do you see what I mean? ( Bạn hiểu ý tôi không? )

Don’t you see ( Bạn hiểu chứ )

Do you get the message? /Do you get the picture? ( Bạn có hiểu đại ý không? )

Get my drift? ( Hiểu ý tôi chứ? )

Do you get it? / Get it? ( Hiểu chưa )

Dig? ( từ lóng ) = Understand?

Do you hear what I’m saying? ( Bạn nghe thấy điều tôi nói chứ? )

Do you see where I’m coming from? ( Bạn có hiểu quan điểm của tôi không? )

You’re with me right? ( Bạn đồng ý với tôi chứ? )

Are you with me on this? ( Bạn đồng ý chứ? )


Hết rồi, cảm ơn mn đã xem topic của mk.

Thanks

For

Watching

October 14, 2017

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Bingkhoa3

Bạn có ling kg cho mk với!

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Candy.Sagi

Don’t you see ( Bạn hiểu chứ )

ki ki sao

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nana2.k1

hay

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Sunny...

ths ^^

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....
  • Like a ~ Hữu ích :P
October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Sunny...

ths ^^

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Boboiboy_

hu

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-_-Firequeen-_-

-.-

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khanhgg

hello

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dunglanha

cho mk lings với

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sieuhotboy

à há, à há

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-_-Firequeen-_-

hey

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dunglanha

đi

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Dilys...-

Like - Bổ ích

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Sunny...

ths ^^

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thng842169

còn có "are you clear?" nữa :)

October 14, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.