"She has a dog, not two elephants."

แปลว่า:เธอมีสุนัข ไม่ใช่ช้างสองตัว

October 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WeerayuthO

น่าจะมีให้เลือกพูดซ้ำอีก


https://www.duolingo.com/profile/ThanapakMe

เว้นวรรคตรงไหนฟร่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Sl9Q5

ตัวหนึ่ง / หนี่งตัว


https://www.duolingo.com/profile/Phuwan_Loythala

"เธอมีหมาตัวเดียว ไม่ใช่ช้างสองตัว" นี่คือคำตอบของผม มันผิดตรงไหน?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย