Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has a dog, not two elephants."

แปลว่า:เธอมีสุนัข ไม่ใช่ช้างสองตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WeerayuthO

น่าจะมีให้เลือกพูดซ้ำอีก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanapakMe

เว้นวรรคตรงไหนฟร่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sl9Q5

ตัวหนึ่ง / หนี่งตัว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KAMBONG
KAMBONG
  • 17
  • 11
  • 8
  • 53

"เธอมีหมาตัวเดียว ไม่ใช่ช้างสองตัว" นี่คือคำตอบของผม มันผิดตรงไหน?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา