Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has a dog, not two elephants."

แปลว่า:เธอมีสุนัข ไม่ใช่ช้างสองตัว

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WeerayuthO

น่าจะมีให้เลือกพูดซ้ำอีก

1
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanapakMe

เว้นวรรคตรงไหนฟร่ะ

1
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sl9Q5

ตัวหนึ่ง / หนี่งตัว

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา