Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I eat salt."

แปลว่า:ฉันกินเกลือ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sirirat923479

ให้คำมาไม่ครบอ่ะ หลายข้อล่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wongsakorn10

เกลือทุกวัน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา