Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเห็นแอปเปิ้ล"

แปลว่า:I see an apple.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/bim190581

ตอบถูกแต่ไม่ถูก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา