"My son's wife does not have a car, but she has a bicycle."

แปลว่า:ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน

October 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

มีกริยาช่วย does อยู่แล้วเพราะงั้นเลยใช้ have


https://www.duolingo.com/profile/hSMi11

My son's wife เป็นเอกพจน์ไม่ใช่เหรอ ทำไมตอบ have อ่ะ งงในงง


https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

มันจะกดเว้นวรรคยังไงเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/Natapasorn

I think it's ok

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย