"Her hat"

แปลว่า:หมวกของเธอ

October 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/panyaphan

หล่อน ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

ก็พูดถูกล่ะ ยังว่าผิด เห้อ


https://www.duolingo.com/profile/Nattavadee5

ให้แปลค่ะ ไม่ได้ให้พูด


https://www.duolingo.com/profile/ThiradetSa

อันนี้ให้พูดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย