"Německo leží na západ."

Translation:Germany lies to the west.

October 15, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/Tricinium

Ne devrait-on pas dire : Na západě ? Shouldn't it be : Na západě ?

April 26, 2018

https://www.duolingo.com/endless_sleeper

na západ (od + gen) = 'to the west (of)'

na západě (+ gen) = 'in the west'

Německo je na západ (od Česka). = 'Germany is to the west (of Czechia).'

Plzeň je na západě Čech/v západních Čechách. 'Pilsen is in the west of Bohemia/in western Bohemia.'

May 1, 2018

https://www.duolingo.com/Tricinium

Merci, thanks ! Very helpful.

May 1, 2018

https://www.duolingo.com/Paul747131

thanks

May 22, 2019
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.