1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "This word is bad."

"This word is bad."

Translation:Tohle slovo je špatné.

October 15, 2017

8 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

"Toto slovo je ošklivé."?


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

Pokud se jedná o vulgární slovo, je špatné či ošklivé. Dítěti řeknu: To je ošklivé slovo, to neříkej. Jedná-li se zde o - kupříkladu - chybný překlad, řekneme: "Toto slovo je špatnĚ." Jelikož to slovo samo o sobě není špatné.


https://www.duolingo.com/profile/LetitiateT

Potom by "špatně" bylo "wrong". Myslím.


https://www.duolingo.com/profile/Mary919588

proč nemuzéme napsat: tento slovo je špatné


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

tento is masculine, slovo is neuter


https://www.duolingo.com/profile/9zlp1

Why can't we use "to" here?


https://www.duolingo.com/profile/BoneheadBass

Because the English sentence uses "this," which is tohle or toto.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.