Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Reality is not always interesting."

Μετάφραση:Η πραγματικότητα δεν είναι πάντα ενδιαφέρουσα.

πριν από 10 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/spdl79
spdl79
Mod
  • 25
  • 25
  • 655

Would "η πραγματικότητα δεν πάντα έχει ενδιαφέρον" work?

πριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 23
  • 23
  • 12
  • 6

Not really, no. Η πραγματικότητα δεν έχει πάντα ενδιαφέρον would be the most appropriate translation ^.^

(It can't be translated word-to-word from English, since πάντα (or any other kind of adverb similar to πάντα) never gets in between the negating particle (δεν/δε) and the verb.)

πριν από 8 μήνες