"Cảm ơn bạn về những kỉ niệm ."

Dịch:Thank you for the memories.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TnNguyn709173

Thank you for the memories

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

khi nào có mạo từ the và khi nào không?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.