Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảm ơn bạn về những kỉ niệm ."

Dịch:Thank you for the memories.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TnNguyn709173

Thank you for the memories

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

khi nào có mạo từ the và khi nào không?

4 tháng trước