"I have my suit."

แปลว่า:ฉันมีสูทของฉัน

October 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Boy564793

เสื้อสูท ก็ไม่ได้เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/toy882209

จะใช้คำว่าเสื้อสูท ก็ความหมายเดียวกันกับสูทนะ


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

คนไทยส่วนใหญ่ ก็พูดคำว่า เสื้อสูท กันนะ แต่ ทำไม แอป ตอบ แค่ สูท คำเดียว มันห้วนๆทับศัพท์ไปไหม

เฮ้อ หัวใจหาย เพราะ พิมพ์ คำว่า เสื้อสูท เนี่ยนะ


https://www.duolingo.com/profile/Mind66485

ทำไมเสียงขึ้น suit แล้วก็ have แล้วก็ my ส่วน I หายไป ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย