"We will have received the car."

แปลว่า:เขาจะได้รับรถคันนี้แล้ว

October 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YaksibDaop

We แปลว่า เขา หรือ เรา


https://www.duolingo.com/profile/Natthy47

พวกเราจะได้รับรถคันนี้แล้ว ไม่ใช่เหรอ ??


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกแระ 555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย