"We will have received the car."

แปลว่า:เขาจะได้รับรถคันนี้แล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YaksibDaop

We แปลว่า เขา หรือ เรา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natthy47

พวกเราจะได้รับรถคันนี้แล้ว ไม่ใช่เหรอ ??

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วอีกแระ 555

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย