Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You eat breakfast."

แปลว่า:คุณกินข้าวเช้า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TangTkn

You แปลว่าคุณ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9Dzx2

คุณกินข้าวเช้า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9Dzx2

คุณกินข้าวเช้า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/poipoilear

รับประทานอาหารเช้าไม่ได้หรือ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Baimon293791

น่าจะคุณกินอาหารเช้าน้ะไม่น่าเป็นคำว่าข้าว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา