"Where are you from?"

แปลว่า:คุณมาจากที่ไหน

October 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zoine1

ทำไม you ถึงแปลว่า พวกเธอ


https://www.duolingo.com/profile/nUN200748

ตอบถูกทำไมถึงผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย