Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is my guide."

แปลว่า:เขาคือผู้นำเที่ยวของฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/phoutsamai

ทำไม่ไม่ถืก

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง