1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The book is colorful."

"The book is colorful."

Μετάφραση:Το βιβλίο είναι πολύχρωμο.

October 18, 2017
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.