"รถไฟใต้ดิน"

แปลว่า:Subway

October 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/john743730

The metro. The underground.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย