Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào họ trở về?"

Dịch:When do they return?

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChangeMyself936

When do they come back ? Cũng đc nhé mn

11 tháng trước