"Khi nào họ trở về?"

Dịch:When do they return?

October 19, 2017

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChangeMyself936

When do they come back ? Cũng đc nhé mn

October 19, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.