Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will sell the shoes."

Dịch:Chúng tôi sẽ bán đôi giầy.

10 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocLuan89

Hic, bán giày cũng nên được chấp nhận chứ,

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TonTDouble

"Chúng tôi sẽ bán đi đôi giày" sao không được nhỉ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

chúng tôi sẽ bán giày. là được rồi, không lẽ bán một chiếc

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Qunh502855

Làm gì có từ "đôi" mà ghép vào

2 tháng trước

Thảo luận liên quan