"I drink milk."

แปลว่า:ฉันดื่มนม

October 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kemikainpe

I ผู้ชายใช้ ผม ผู้หญิงใช้ ฉัน คือ เราเป็นผู้หญิงแล้วให้ใช้ผมมันงงบางครั้ง TT


https://www.duolingo.com/profile/KomsonPann

รีบพิมพ์ขาด น เลยผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย