"Your answer is wrong."

แปลว่า:คำตอบของคุณผิด

October 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sittichai6

คุณตอบผิด ไม่ได้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/farmer_112

รู้ได้ไงครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย