"We drink, we eat."

แปลว่า:พวกเราดื่ม พวกเรากิน

October 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mDma16

ก็แปลถูกอยุ่น้ะ


https://www.duolingo.com/profile/Aor675252

แปล​ถูก​แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/XyhZ8

เย่ๆเเปลถูกเเล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Masterxdtv

โครตยาว


https://www.duolingo.com/profile/z2a66

พวกเราดื่ม พวกเรากิน


https://www.duolingo.com/profile/AohAohh

ก็สะกดถูกแต่ทำไมผิดล่ะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย