"They drink coffee after lunch."

แปลว่า:พวกเขาดื่มกาแฟหลังกินข้าวเที่ยง

October 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JIlw9

หลังกินข้าวเที่ยงกับหลังอาหารกลางวันต่างกันยังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/sopon1999

ไม่มีeat นิ


https://www.duolingo.com/profile/Nathaphat1

นึกว่า พวกเขาดื่มกาแฟหลังเที่ยง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย