"Tôi nói tiếng Pháp."

Dịch:I speak French.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caothy80

sao dùng SAY không được vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 98

say dùng trong trường hợp bạn nói một điều gì đó.

I say "hello" to her: Tôi nói "Xin chào" đến cô ấy.

Còn speak là hành động phát ra âm thanh bằng lời nói hoặc phát biểu

I speak French/ I speak in French: Tôi nói tiếng Pháp/Tôi nói bằng tiếng Pháp.

Câu trên diễn tả khả năng có thể nói được một ngôn ngữ của một người nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.