Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nói tiếng Pháp."

Dịch:I speak French.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caothy80

sao dùng SAY không được vậy ?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

say dùng trong trường hợp bạn nói một điều gì đó.

I say "hello" to her: Tôi nói "Xin chào" đến cô ấy.

Còn speak là hành động phát ra âm thanh bằng lời nói hoặc phát biểu

I speak French/ I speak in French: Tôi nói tiếng Pháp/Tôi nói bằng tiếng Pháp.

Câu trên diễn tả khả năng có thể nói được một ngôn ngữ của một người nha bạn.

9 tháng trước